TIHANYI ZSUZSANNA

Zene:Tündérek erdeje

Mérei Anita

LÉLEK

A LÉLEK titokzatos esszencia, az emberben az életnek, a személyiségnek a testtől független hordozója, láthatatlan magja.
Szimbólumai: pillangó, madár, TŰZ

“Tihanyi Zsuzsanna kerámiái rádöbbentenek, hogy az elfeledett hagyomány felidézéséhez merre kell visszatekintenünk. Hogy hol lakozik az a szellemiség, amely nem darabolja vallások és szekták szerint a darabolhatatlant. Ezek a művek a sámánisztikus, a keresztény, az ind és a görög létértelmezés közös szülöttei. De nem ám úgy, hogy a művész, mint valami baseball sapkás világzenész mindegyik kultúrából lecsíp egy kicsit, és ezeket szinkretikusan összegyúrja! Ezeknek a kerámiáknak a szülési mélységében az egyes kultúrák még nem váltak el egymástól. Valaki itt fölébredt, és minket is költöget. ” (Végh Attila)

TEREMTÉS

„Áldott vagy, Uram,
s kezed minden műve áldott,
legfőképpen öreg bátyánk, a Nap:
az égből néz ő le, és tőle világos a nappal,
és ékes, szépséges ő, tündökletes,
ő, felséges Atyánk, mint te magad.”
(Assisi Szt. Ferenc: Naphimnusz,
Képes Géza fordítása)

RÉVÜLÉS

“Rejtőzködhet a test és a lélek is. Gyökerek között, fa odvában, kőben, szelencében. Az ember elrejtőzhet a képzelet világában, mesékben, mítoszokban, de a rejtezés révülete után, az örök körforgás törvénye szerint a lélek szabadon szárnyal, végül a megszülető műalkotáson keresztül jutunk el a felismeréshez…” (D. Udvary Ildikó)

ŐSELEMEK

Az alkotásokat a föld és a víz együtteséből a tűz égeti egybe a levegővel és a művésznő lelkébe áramlott égi erő emeli művészetté… (Jahoda Ernő István)

Válasszon bármit, például azt amit szeretne...

AZ ALKOTÁS MISZTÉRIUMA

01

Gondolat és terv...

Láthatóvá és érzékelhetővé tenni a láthatatlant! A gondolat és hitvilág évezredes kavalkádjának tárgyi kifejezése inspirálja terveit…. Ereje van bemutatni az ősi kultúrák 21. századi életét, hatásait…

02

Anyag és forma...

A felhasznált anyagok és technikák sokasága szolgálja a gondolat és forma létrejöttét. 

 

03

Művelet és tárgy...

Megtelik a tér a transzcendens világból átlátogató lényecskékkel. Sárkányok, madarak, kaméleonok, patások, belső, mély létünket hordozó figurákként vesznek körül minket, mint értesítést hozók: léteznek, valóságosak, csak érzékeink nem nyitottak elfogadásukra. A művésznő kulcsot nyújt át a lakathoz, melyet lelkünkre tettünk… (Jahoda Ernő István)

Le TRÉSOR

Értékek őrzője, vásárok napja...

milne
„- Hogyan lesz valakiből pillangó? – kérdezte Mackó elmélázva. - Úgy, hogy annyira szeretne repülni, hogy már nem akar hernyó lenni – válaszolta Malacka.”
A.A. Milne
író, költö
einstein
„Elég nagy művész vagyok ahhoz, hogy szabadon használjam a képzeletemet… A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.”
Siddhartha-Gautama
„Ha nem változtatsz útirányt, a végén esetleg ott kötsz ki, ahova indultál.”
Gautama Buddha
Vass Albi
Üzenet haza
Üzenet haza "Megméretik az ember fia s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kő marad de a kő marad."
Wass Albert
író, költő
yoda mester
„A helyes utat válaszd, ne az egyszerűt”
Yoda Mester

Válassza azt, amit szeret...

A kerámia születése

Motívumok

A természeti népek ősi hitvilágából származó stilizált, örökérvényű szimbólumok egységet alkotnak az alkalmazott formákkal, hogy egymást erősítve,együttesen hordozzák a Tartalmat, fejezzék ki a Gondolatot, közvetítsék az üzenetet. A motívumok lehetnek festettek, vésettek vagy plasztikusak. Gyakoriak az ellentétek a díszítésben: durva – finom, sötét – világos, fényes – matt; valamint a különböző anyagok együttes alkalmazásában: porcelán – rakuzott kőagyag – fa különféle kombinációja.

Formák

A teljesség iránti vágy vezeti a kör, a gömb, a tojás, a négyzet, a csigavonal, a süveg alakú formákhoz. A kör és a gömb a folyamatosság, örökkévalóság, tökéletesség, harmónia, végtelen, védettség, egység szimbóluma. A négyzet a kör ellentétpárja, az éginek materiális alapja. A kör és négyzet (gömb és kocka) együtt maga a teljesség, a világmindenségnek, az ég és föld egységének szimbóluma. („A kör négyszögesítése” az isteni gondolat tárgyiasulásának, az anyag életre keltésének szimbolikus kifejezése. Jelképtár, Jankovics Marcell )

Tisztitó Tűz

Az alkalmazott technika, anyag és motívumrendszer mindig a mondanivaló, a Gondolat kifejezését szolgálja és a "tisztító tűzben" olvad eggyé. Egyesül a négy őselem. Különféle égetési technikákat alkalmaz. A „Raku” ősi, Japánból származó égetési eljárás, inkább „szertartás”. A tárgyat izzó állapotban veszik ki a kemencéből és földbe ásva vagy vízbe mártva redukálják. Ily módon kapja meg „ősi” és egyedi jellegét. Az eredmény egyszeri és megismételhetetlen.